Capindex

Climatització

V.Fabregat, C.B., empresa instal�ladora/mantenedora d'instal�lacions tèrmiques en edificis, empresa instal�ladora/ mantenedora d'instal�lacions petrolíferes i certificat de manipulador de gasos fluorats i els seu equips i sistemes, amb targeta CAF. Tot autoritzat pel Ministeri d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya. Realitzem tot tipus d'instal�lació de calefacci�ire condicionat i aigua calenta sanitaria, com ara :


  • Instal�lacions de climatització ( fred i calor ) mitjan�t bombes de calor, ja siguin splits, sostre, cassetes o conducte. Recargues de refrigerant i manteniment d'equips.
  • Instal�lacions de calefacció mitjan�t radiadors d'aigua i calderes de gas o gasoil.
  • Instal�lacions de calefacció mitjan�t radiadors elèctrics, ja siguin de baix consum o per acumulació
  • Instal�lacions de calefacció mitjan�t sol radiant.
  • Instal�lacions de estufes i calderes de biomasa ( pellets ).
  • Instal�lacions de plaques solars tèrmiques per aigua calenta sanitaria i calefacci�ambè sitemes per calentar aigua de piscines.
  • Instal�laci� noves tecnologies d'aerotèrmia, per la producció d'aigua calenta sanitaria, calefacció i fred. L'opció del futur.logoclima

clima1