Capindex

Gas

V.Fabregat, C.B., es una empresa instal�ladora autoritzada pel Ministeri d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya amb categoria B. Realitzem tot tipus d'instal�lació, gas natural, prop� but�com ara :


  • Instal�lacions de gas en habitatges, locals, edificis, industria.
  • Reparacions d'anomalies trobades per la companyia subministradora en les seves inspeccions
  • Connexió d'aparells.
  • Legalitzacions i certificats.
  • Inspecció periòdica en instal�lacions de butà i propà ( Inspecció obligatoria cada 5 anys)
  • Inspecció periòdica en autocaravanes i caravanes ( Inspecció obligatoria cada 4 anys, necessaria per passar I.T.V.).


logogasgas1