Capindex

Electricitat

V.Fabregat, C.B., es una empresa instal�ladora autoritzada pel Ministeri d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya amb categoria especialista. Realitzem tot tipus d'instal�lació del sector elètric, com ara :


  • Instal�lacions elèctriques en habitatges, locals, tendes, parkings, naus industrials, etc, qualsevol tipus, ja sigui obra nova o rehabilitació. Així com qualsevol tipus de reparaci�modificació.
  • Estudis e instal�lacions d'il�luminació interior i exterior, ja siguin decoratives, industrials o via pública. Amb les noves tendències almb tecnologia led.
  • Manteniments en general i de comunitats de veïns. Realitzem contracte de manteniment amb comunitats i locals, proporcionan butlletí de reconeixement anual.
  • Realitzem memòries tècniques de disseny per altes amb la companyia subministradora i butlletins de reconeixement per canvis de nom, potència o altres tràmits amb la companyia.
  • Instal�lació d'automatismes i domòtica en habitatges e industria.
  • Porter i video-porter automàtic. Instal�lacions d'ICT ( infrastructures comuns de telecomunicacions ).logoelectricitatelectricitat1


electricitat2