Capindex

Energies Renovables

V.Fabregat, C.B., realitzem tot tipus d'instal�lacions d'energies renovables, ja siguin per estavi energ�c, com per qu�igui l'� alternativa. Instal�lacions com:


  • Tractament d'aigues: osmosis inversa, descalsificadors, desincrustadors, filtres, estacions clorificadores, analitzadors d'aigua, etc.
  • Instal�lacions de sistemes solars per la producci�aigua calenta sanitaria, calefacci�piscines.
  • Instal�laci�aerot�ia per producci�aigua calenta sanitaria, calefacci�fred.
  • Instal�laci� bombes de calor per producci�aigua calenta sanitaria. Aquest sistema te un estalvi aproximat del 75% respecte el escalfadors el�rics.
  • Instal�lacions de biomasa, ja siguin estufes o calderes.
  • Instal�lacions de plaques fotovoltaiques, ja siguin petites estacions o kits per casetes de camp.
  • Instal�lacions d'energia e�a per producci�electre, per petits consums.
  • Instal�lacions el�riques automatitzades per estavi energ�c e il�luminaci�d.renovables


                               renovables1